Startseite (pl)

a A

Dokumentować,

Badać,

Informować,

Upamiętniać.

Dokumentować,

Badać,

Informować,

Upamiętniać.

Dokumentować,

Badać,

Informować,

Upamiętniać.

Dokumentować,

Badać,

Informować,

Upamiętniać.

Dokumentować,

Badać,

Informować,

Upamiętniać.

Dokumentować,

Badać,

Informować,

Upamiętniać.

Dokumentować,

Badać,

Informować,

Upamiętniać.

Dokumentować,

Badać,

Informować,

Upamiętniać.

Ofiary prześladowań nazistowskich i ich rodziny

„Wspominać to znaczy żyć!”

more
Sally Perel, ocalały i autor

Pragnie Pan/i uzyskać informacje o osobie represjonowanej?

Formularz zgloszeniowy

Międzynarodowa Służba Poszukiwań (International Tracing Service - ITS) jest centrum dokumentacji losów ofiar reżimu narodowosocjalistycznego oraz ocalałych osób. Z ponad 30 milionów dokumentów zgromadzonych w archiwum, osoby prześladowane oraz ich potomkowie otrzymują od ITS informacje dotyczące doznanych represji; osadzenia w obozach, robót przymusowych, a także informacje zawarte w dokumentach, powstałych po wojnie w ramach programu wsparcia ze strony aliantów. Archiwum stanowi jednocześnie podstawę do prowadzenia badań naukowych i edukacji. Aby w pełni sprostać powierzonym zadaniom, ITS korzysta z międzynarodowej współpracy z miejscami pamięci, archiwami i innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe.

ITS upamiętnia ofiary holocaustu i nazistowskich zbrodni oraz wnosi trwały wkład w kulturę pamięci. Od 2013r. oryginalne dokumenty archiwum zostały wpisane na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata".

Nadzór nad Międzynarodową Służbą Poszukiwań (ITS) sprawuje Międzynarodowa Komisja, składająca się z przedstawicieli jedenastu państw: Belgii, Francji, Niemiec,Grecji, Izraela, Włoch, Luksemburga, Holandii, Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Działalność ITS w całości finansowana jest z budżetu Rzecznika Rządu ds.Kultury i Mediów (BKM). Partnerem instytucjonalnym ITS jest obecnie Niemieckie Archiwum Federalne (Bundesarchiv). 

Prosimy zwrócić uwagę, że główne strony internetowe ITS są dostępne w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim. Wybór języka odbywa się za pomocą ikonki flagi danego państwa. Formularz jest dostępny także w języku polskim i znajduje się powyżej pod przyciskiem „zgłoś poszukiwania”. Ponadto w języku polskim dostępne są także informacje o przechowywanych w archiwum ITS osobistych rzeczach zagrabionych więźniom, tzw. „Effekten”, których zwrot ich właścicielom lub ich bliskim jest nadrzędnym celem ITS.

Indeks nazwisk oraz fotografii zagrabionego mienia

Archiwum online

Zgromadzone w  Archiwum International Tracing Service (ITS) zbiory dokumentów, dotyczące losów ofiar reżimu narodowosocjalistycznego oraz ocalałych osób,  wzbudzają na całym świecie ogromne zainteresowanie. Niewielka część zasobu, który od 2013 r. został wpisany na światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”, jest dostępna w sieci. Na początek ITS prezentuje na swoim portalu trzy zbiory: zdjęcia mienia zagrabionego więźniom w obozach koncentracyjnych, wybrany zbiór o marszach śmierci, a także akta dotyczące poszukiwań zaginionych dzieci bezpośrednio po wyzwoleniu. Dokumentami tymi interesują się nie tylko badacze historii, ale także same ofiary reżimu narodowo-sacjalistycznego, ich bliscy, genealodzy, oraz uczniowie, studenci, doktoranci w ramach prowadzonych projektów szkolnych i edukacyjnych.

Zbiory online (Digitale Sammlungen Online) 

Zbiory online (Digital Collections Online) 

 

Opis zasobu Effekten - mienie osobiste więźniów

„Effekten” (zwane dalej mieniem osobistym), to przedmioty zagrabione więźniom w momencie przybycia do obozów koncentracyjnych, wśród nich znajdują się między innymi portfele, biżuteria, dowody tożsamości, zdjęcia oraz listy. Pieniądze, biżuteria i kosztowności konfiskowano natychmiast. Przedmioty te, nie przedstawiają dzisiaj większej wartości materialnej, ale dla rodzin ofiar reżimu narodowoscjalistycznego są drogocennymi pamiątkami, posiadającymi ogromną wartość.

 • Przechowywane w Archiwum ITS mienie osobiste to, w większości przedmioty należące do byłych więźniów politycznych. Przypuszczalnie, przedstawicieli wszystkich narodów zjednoczonych, krajów okupowanych przez nazistowskie Niemcy. Większość z nich to, mieszkańcy wschodniej Europy. Osoby żydowskiego pochodzenia oraz Romowie stanowią nieliczną grupę właścicieli ocalałych pamiątek.

  W Archiwum-ITS przechowywanych jest ok. 3.000 kopert z mieniem osobistym,  z czego około 700 należy do Polaków. Pamiątki te, zostały odebrane więźniom przybyłym do obozów koncentracyjnych Neuengamme (2.400) i Dachau (330). Poza tym, nieliczną część stanowią rzeczy osobiste kilku więźniów osadzonych w więzieniu gestapo Hamburg, w obozach koncentracyjnych Natzweiler i Bergen-Belsen oraz w obozach przejściowych Amersfoort i Compiègne. Więźniowie z Amersfoort i Compiègne z reguły deportowano do obozu koncentracyjnego Neuengamme.

  Historia zasobu

  Zespół „Effekten” jest dość nietypowym zespołem archiwalnym, stanowiącym część cyfrowego archiwum ITS. Po pierwsze, obejmuje on przedmioty odbierane więźniom, a po drugie powinny być zwrócone właścicielom lub ich bliskim. Wykaz nazwisk osób, których mienie osobiste jest nadal przechowywane w tutejszym archiwum, a także informacje dotyczące procedur związanych z ich przekazaniem, znajdują się na stronie internetowej ITS – Indeks mienia zagrabionego więźniom. Na portalu tym prezentujemy tylko te przedmioty, które nadal czekają na swoich właścicieli.

  Nadrzędnym celem Międzynarodowej Służby Poszukiwań (International Tracing Service) jest zwrot zagrabionych przedmiotów właścicielom lub ich bliskim. Dalsze informacje znajdują  się na stronie internetowej ITS. Wypożyczanie pamiątek do celów muzealnych, ma miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach.

  Oświadczenie w celu przekazania zagrabionego mienia

  Tak odbywa się zwrot zagrabionego mienia

  Najczęściej zadawane pytania odnośnie rzeczy osobistych byłych więźniów

  Historia zagrabionego mienia po 1945 r.

  Informacja prasowa: Zegarek z Dachau

  Zegarek kieszonkowy ojca zwrócony córce