a A

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z § 13 Ustęp 1 TMG (Ustawa Telemedialna)

Dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą instytucją (Międzynarodowa Służba Poszukiwań - Internatinal Tracing Service =ITS) i odwiedzenie naszej strony internetowej.

ITS działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a tym samym uznaje za oczywistą ochronę sfery prywatności i interesów osób, których one dotyczą. Z uwagi na to, pragniemy poinformować w jakich przypadkach dane personalne osoby odwiedzającej naszą stronę internetową mogą zostać zapisane oraz do jakich celów wykorzystane. Odwiedzanie naszych stron internetowych jest możliwe również bez konieczności podania danych personalnych i osobowych. W niektórych przypadkach może jednak dojść do rejestracji przekazanych informacji bez odniesienia do danych osobowych. Pod warunkiem, że użytkownik dobrowolnie, w ramach oferty internetowej, przekaże swoje dane osobowe. Zarejestrowane dane będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów określonych przed ich podaniem.

1. Zakres zastosowania

Niniejsze oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych odnosi się do stron internetowych ITS, które dostępne są na domenie www.its-arolsen.org, a także na subdomenach dpcampinventory.its-arolsen.orgdigitalcollections.its-arolsen.org/ i findmittel.its-arolsen.org 

2. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o osobach fizycznych. Dotyczą one osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio (np. na podstawie danych posiadanych przez administratora, tzn. nazwiska, adresu, numeru telefonu, daty urodzenia oraz adresu emailowego) lub pośrednio (na podstawie danych, do których administrator jest w stanie stosunkowo łatwo dotrzeć – bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań). 

3. Jakie dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane? 

Większą część naszych stron internetowych można odwiedzać bez przekazywania danych osobowych. Z chwilą korzystania z naszych usług, np. za pomocą formularza, pytamy w nim o dane personalne,  adres oraz dane potrzebne do przeprowadzenia kwerendy archiwalnej.  Decyzję o przekazaniu nam tego rodzaju informacji podejmuje wnioskodawca dobrowolnie. Jednak, bez podania tych danych nie jesteśmy w stanie spełnić prośby o dalszy kontakt.

Osoby, które chciałyby otrzymać nasze newslettery, prosimy o podanie, imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej. Każdy zainteresowany decyduje sam, czy chce przekazać nam te dane. Niestety, bez podania tych informacji nie możemy przesyłać naszych newsletterów. Przekazywanie dalszych danych niezbędnych do rejestracji i otrzymywania newsletterów jest dobrowolne.

4. W jakich celach wykorzystujemy przekazane nam dane? 

Dane przekazane podczas korzystania  z naszych formularzy, używane są jedynie do opracowywania wniosków. Wniosek zostaje przez ITS udokumentowany, a zawarte w nim dane są przechowywane bezterminowo. Lecz dopiero po upływie 25 lat dane osobowe mogą być przez ITS dalej przekazane, np. w przypadku otrzymania nowego wniosku. Zapewniamy jednak, że nie dochodzi do dalszego przetwarzania danych osobowych.

Z chwilą zarejestrowania się online w celu otrzymywania newsletterów, przekazane dane osobowe używane są wyłącznie do podanych i zamierzonych celów, a mianowice wysyłki newsletterów. Zapewniamy, że również tutaj nie dochodzi do dalszego przetwarzania danych osobowych oraz ich przekazywania osobom trzecim lub używania ich do celów reklamowych.

Sprawą priorytetową dla ITS jest ochrona prywatności i praw osobowych wszystkich zainteresowanych osób. Zgodnie z podpisaną w Berlinie w dniu 9 grudnia 2011r. konwencją w sprawie Międzynarodowej Służby Poszukiwań (International Tracing Service), ITS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom ochronę przed ujawnieniem ich danych osobowych osobom nieuprawnionym, które mogą zaszkodzić interesom osoby uprawnionej lub jej krewnych. W tym celu prosimy zapoznać się z obowiązującą nas umową oraz zasadami przestrzegania danych osobowych.

5. Zasady zabezpieczenia przekazanych danych

Zapewniamy, że dane osobowe przekazane nam przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej lub drogą elektroniczną są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ochrony sfery prywatnej  i poufnego traktowania danych osobowych. Aby zapobiec utracie danych lub ich niewłaściwego wykorzystania, zobowiązujemy się do zastosowania wszelkich środków technicznych i  operacyjnych, które poddawane są regularnej kontroli oraz systematycznie dopasowywane do najnowszego stanu technicznego. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na struktury funkcjonowania internetu jest możliwe, że  przestrzeganie obowiązujących zasad przetwarzania danych osobowych oraz wyżej wymienionych środków bezpieczeństwa przez inne instytucje lub osoby trzecie, które nie podlegają naszej odpowiedzialności, może być zignorowane. W szczególności, dane osobowe przekazane w niezaszyfrowany sposób – nawet jeśli odbywa się to za pośrednictwem poczty elektronicznej – mogą być odczytane przez osoby trzecie. Na ten stan rzeczy nie mamy żadnego wpływu. W gestii użytkownika leży zabezpieczenie przekazywanych danych poprzez ich zaszyfrowanie lub inne zabezpieczanie przekazywanych danych.

6. Informacje na temat przechowywania otrzymanych danych osobowych/usuwania

Przekazane nam dane osobowe gromadzimy i archwizujemy bezterminowo, chyba że osoba przesyłająca te dane, skorzysta z prawa do ich sprostowania, usunięcia lub zablokowania, zgodnie z § 35 BDSG. W tym przypadku dane te, zostaną natychmiast usunięte. Jeżeli usunięcie danych jest niemożliwe, wtedy zostaną one zablokowane. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usunięcia danych osobowych, nie możemy zaoferować usług opisanych w tym dokumencie. Na życzenie informujemy każdego, jakie jego dane osobowe zostały przez nas zapisane. Gdyby jednak, mimo dokładanych przez nas starań o prawidłowość i aktualność danych, doszło do błędnego ich zapisania, wtedy zostaną one natychmiast skorygowane. W takich przypadkach prosimy o przesłanie wiadomości pod adresem: email[at]its-arolsen.org

7. Informacje o newsletterach email[at]its-arolsen.org

Jeżeli osoba odwiedzająca naszą stronę zechce zamówić oferowany na tej stronie newsletter, wtedy prosimy ją o przekazanie nam adresu poczty elektronicznej oraz informacji, które pozwolą nam na sprawdzenie, czy użytkownik jest właścicielem tego adresu i czy wyraża on zgodę na otrzymywanie newsletterów. Dane te, używane są wyłącznie w celu wysyłania żądanych informacji i w żadnym przypadku nie są one przekazywane osobom trzecim.

Przekazana nam zgoda na przechowywanie danych, adresu poczty elektronicznej, a także ich zastosowanie do wysyłania newslettera może zostać odwołana w dowolnym momencie, za pomocą przycisku "wyrejestrowanie".

8. Zasady korzystania z plików cookies

Dane zapisywane podczas użytkowania naszych stron, są rejestrowane anonimowo na naszych serwerach i wykorzystywane w celach ewaluacyjnych. Rejestracji zostają poddane, dla przykładu, informacje o tym, kiedy i jakie ze stron internetowach zostały odwiedzone oraz które z nich są najczęściej odwiedzane.

Nasza strona wykorzystuje pliki „cookies” (inaczej ciasteczka). Są to niewielkie informacje tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Większość używanych przez tę stronę cookies to tzw. „cookies sesyjne“ (nazywane również  plikami tymczasowymi). Pozostają one w pamięci przeglądarki użytkownika jedynie podczas korzystania z naszego serwisu.

Używane na naszych stronach internetowych pliki cookies wykorzystywane są

w szczególności do określenia częstotliwości użytkowania oraz liczby osób odwiedzających naszą stronę oraz pozwalają także mierzyć interakcję użytkowników na innych stronach internetowych. W ten sposób poznajemy jaki obszar naszych stron oraz jakie inne strony są najczęściej odwiedzane. Jednak dane te, nie stanowią żadnych informacji na temat użytkownika. Wszystkie potrzebne dane zbierane są anonimowo i nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika zgodnie z pkt 3 niniejszego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, a następnie, po analizie statystycznej, są natychmiast uswane.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookis, ale istnieje możliwość ich całkowitego zablokowania lub akceptowania tylko wybranych plików cookis.

Brak akceptacji plików cookies może spowodować utratę możliwości korzystania z niektórych funkcji dostępnych w naszym serwisie.

9. Analityka internetowa

Ta witryna korzysta z Google Analytic, usługi udostępnionej przez spółkę

Google Inc. (zwanej dalej „Google”) służącej do analizy i monitorowania aktywności stron internetowych. Google Analytics korzysta z cookies, niewielkich informacji tekstowych, zapisanych w komputerze użytkownika w celu analizy korzystania z oferowanych przez nas usług. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez użytkownika są z regóły przesyłane i przechowywane na serwerach Google w USA. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. 

Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres

IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach konwencji. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera firmy Google w USA i tam skracany. Zwracamy uwagę na fakt, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o Code „gat._anonymizeIp();“, aby zapewnić anonimizycję adresów IP (tzw. IP-Masking).

Na zlecenie operatora tej strony Google ma prawo do korzystania z tych informacji, w celu oceny użytkowania tej witryny oraz w celu tworzenia raportów dotyczących aktywności na tej stronie, a także świadczenia innych usług z wykorzystaniem stron i serwerów internetowych związanych z operatorem strony.

Przekazany w ramach usługi Google Analytics adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi z Google.

Użytkownik może sam zrezygnować z korzystania z cookies wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Można również zapobiec generowania przez cookie danych na temat korzystania z witryny przez Google, pobierając dostępną na przeglądarce Browser-Plug-IN wtyczkę: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternatywnie do  Browser-Plug-In  lub  w  przeglądarkach  Browsern na urządzeniach mobilnych, można bezpośrednio ograniczyć, bądź wyeliminować działanie  Google Analytics.

W ten sposób  automatycznie uaktywnia się plik  Opt-Out-Cookie,  aby uniemożliwić zbieranie danych podczas odwiedzania tej strony internetowej.

Aktualny status Tracking:

Więcej informacji na ten temat można zasięgnąć na: tools.google.com/dlpage/gaoptout lub www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochronie danych osobowych).

10. Integracja wtyczek Facebooka („Lubię to”)

Aby uczynić naszą stronę bardziej atrakcyjną i łatwiejszą w użyciu, zamieściliśmy na niej linki do portala społecznościowego Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (zwany dalej "Facebook"). Zwracamy uwagę, że podczas transmitowanego plug-in do Facebooka może nastąpić alokacja danych użytkownika konta Facebooka. Aktywacja tych funkcji przebiega dwustopniowo: aby aktywować „Lubię to”, trzeba kliknąć na link, który znajduje się na naszej stronie. Wtedy nastąpi aktywacja wtyczki, a przeglądarka połączy się z serwerami Facebooka. Drugie kliknięcie dotyczy zgłoszenia rekomendacji.

Z chwilą, kiedy użytkownik jest już zalogowany na swoim koncie Facebooka, drugie kliknięcie jest zbędne, w tej sytuacji wizyta na naszej stronie internetowej zostanie przypisana do konta użytkownika Facebooka. 

W celu uniknięcia przekazywania danych, należy przed otwarciem naszej strony wyrejestrować się ze swojego konta Facebook.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zakresu i celów zbierania danych przez Facebook oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania, należy bezpośrednio zapoznać się z polityką prywatności na stronie Facebooka: www.facebook.com/about/privacy. Można tam również uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych oraz sposobów ich bezpiecznego przetwarzania.

11. Integracja wtyczek Google+

Aby uczynić naszą stronę bardziej atrakcyjną i łatwiejszą w użyciu, zainstalowaliśmy na niej link do integracji z portalami społecznościowymi Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (zwanej dalej: „Google+“). W czasie publikacja danych do Google+, może czasem dojść do ich zarejstrowania na koncie użytkownika Google+. Aktywacja tej funkcji przebiega dwustopniowo: aby uruchomić wtyczkę Google „+1” należy kliknąć na znajdujący się na naszej stronie przycisk. W ten sposób nastąpi aktywacja wtyczki, a przeglądarka połączy się z serwerami Google+. Drugie kliknięcie dotyczy zgłoszenia rekomendacji. Z chwilą, kiedy użytkownik jest już zalogowany na swoim koncie Google+, drugie kliknięcie jest zbędne, w tej sytuacji wizyta na naszej stronie internetowej zostanie przypisana do konta użytkownika Google+. 

W celu uniknięcia przekazywania danych, należy przed otawrciem naszej strony wyrejestrować się ze swojego konta Google+.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zakresu i celów zbierania danych przez Google+ oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania, należy zapoznać się z polityką prywatności bezpośrednio na stronie Google+ (www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html). Można tam również uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych oraz sposobów ich bezpiecznego przetwarzania.

12. Hyperlinki do obcych stron internetowych

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Po aktywizacji tych linków użytkownik jest bezpośrednio kierowany z naszej strony na stronę innego dostawcy. 

Można to rozpoznać poprzez zmianę URL (ang. Uniform Resource Locator).

Przejście na stronę internetową innego użytkownika/firmy za pośrednictwem wtyczek umieszczonych na naszej stronie internetowej, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. ITS jako dostawca treści nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość innych stron. Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez te firmy należy zasięgnąć na ich stronach internetowych. 

13. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W przypadku dalszych pytań i sugestii dotyczących ochrony danych osobowych w naszej firmie oraz  zasad zachowania poufności, prosimy o nawiązanie kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

panem mecenasem dr Karsten Kinast, LL.M.

www.kinast-partner.de